Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си

 

Приносящият е наш човек, който се изпраща направо до вас да му дадете пълен отговор на долните питания.

Байо, ти си бил причина за всичките станали работи във вашия град от турското правителство върху нашите хора! Така казват мнозина. И хора сме напращали нарочно преди тая случка, за да ви видим как стоите в нашите работи. Те потвърждават, че вие сте казали пред пашата, че в София съществувал комитет, и си показал [издал] даскалите ни! Макар да ми бе съобщено за това предателство от чисти наши хора, аз пак им не повярвах, за да не би да са излъгани.

[Но] ето днес всеки българин се вика да покаже на дело родолюбието си, защото се определя часът на свобода. А до кой предел е дошла работата ни, не ще ви кажа, защото пред много наши хора оставате съмнителен. Вам засега не остава нищо друго, [освен] да дадете точно описание по приносящия на всичките работи, станали в града ви: как се е предала работата отначало, кой кои е предал, кому какъв е бил разпитът..., кои са затворени, откъде са, под какъв затвор са и съдбата им за какво сочи? Действията на тази работа точно да опишете от първия ден досега, кога как се е осъждало в конака. За всичко ще дадете писмено [отговор], трябва да му дадете извън града, когато излезе да си върви.

Всичко това трябва да направиш по чиста съвест, т. е. твоите и другите кривици [да изложиш], защото на признаващия се [му] се прощава донякъде, ако той [го] е извършил в незнание. Ако се докаже, че ти си чист, тогава ще вземаш и даваш за по-нататък от онова място, отдето ти е дадена червената книжка [уставът].

Аз съм, който ви се бях представил в турски дрехи у вас в собата с печатно писмо за вас.

В. Лъвскiй

П.П. От противната твоя страна (х. Мано), за когото казваш, че бил черна душа, днес мнозина потвърждават, че той бил добър и народен човек, а от вас се боял, за да не го предадете. Кажи ми сега по-нататък.

Същи.

Левски до Д. Трайкович,
  ноември или декември 1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]