Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи

 

Писмото Ви от 14 февруари получих и разбрах съдържанието му. Радвам се, че и вие сте влезли в [народната] работа. Братя, възобновяването на нашата славна държава, отърването [освобождаването] ни от проклетите агаряне, за да си добие първата чест и слава нашето мило отечество България, най-после, [за] да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. Като е тъй, вам подлежи да се покажете достойни, верни и неустрашими във всяко отношение. Дързост, братя, и напред! Вашето участие в народното ни дело ще остави имената ви неизгладими в народната ни история. Само умно работете... Често изпращайте човек до познатото ви село и се съвещавайте, споразумявайте и насърчавайте.

Левски до новоприети членове в организацията,
  19.02.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]