Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Всичко се състои в нашите задружни сили

 

...От никоя страна [за] нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили.

Против тях не може противостоя и най-силната стихия.

Левски до богат българин във Влашко,
  06.10.1871 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]