Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Всички зависят от вишегласието

 

...Вижте и в Панайотовите писма, че положението е такова, каквото и ние ви бележим. Но и в същите му [писма] има и доста грешки... На тия писма ще му отговорите тъй: „Г-не, за всичко, що ни пишеш, то е работа на Централния комитет. С него трябва да се разбереш, отгдето зависим както ние, тъй и всичките революционни комитети, водими по един закон, който по вишегласие на всички ни е нареден. И докато не се съобразите със закона и поднесете писмено вашето участие, че сте член на ЦК, [то] всичките твои писма ще бъдат напразно, защото не смеем да ви отговорим.“

Левски до Революционния комитет в Сливен,
  16.01.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]