Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско, както се е одобрило от вишегласието

 

Азис Рушидоглу,

Писмото Ви получих, в което ми бележите, че сте получили писмата ми от 20 юни. Имате и други от 7 юли [а именно]: две- едно за тебе, другото- за Д. Ценова. Щом като сте ги получили, мисля да сте ги изпратили на Д. Ценова и първите на Райча и Кършовски. От тия хора и Вие казвате, [че] от кожата им цървули не стават. Наистина, както са отивали досега, ако тъй отиват докрай, то наместо да ни помагат, те ще ни позабъркват, без да се усещат. Това съм им писвал и копията им държа за бял ден...

Поздравете ги още от мен, какво че ми е жал, загдето още не ни подават ръка в работата ни. Дали защото си работим чисто български и не искаме вече да се водим по никого извън Българско, както се е одобрило от вишегласието и пак по вишегласие, което ни се хареса отвън- приемаме го. А на думи не се основаваме ни за един ден да чакаме. Азисе, поздравете и Каравелова [и му кажете], ако съм жив, скоро ще го викнем да се провикне със „Свобода“ с нас по нашето мнение в Българско.

Левски до Д. Хр. Попов,
  27.07.1871 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]