Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Както речат повечето игроводи, така ще играем

 

Вижте и нашата песен по-долу, как пеем ние, пък как искате да пеете вие, че накрай, както речат повечето игроводи, така ще играем.

Искате вие там да се съберем и да видим по кой път, та да вървим всички наедно. И ние сме го казали, и хората, на които прилича да изберат работа, т.е. представителите ни из Българско, вече имаме ги от няколко градове и села готови. А нейде още ги избират. Има и места, дето не сме им още казали да си приготвят човек от всяка страна, готов за представител, че дето се повика, да дойде да разгледва работите, върху които ще бъде упълномощен да гласоподава. Това току-кажи от повечето места в България и Тракия са готови на първо повикване... Като наредим на всяко място, както казвам по-горе, и сме вече готови, [то ще] се свикат всички представители, дето ще повикаме и вази. И ако вие там сте истински патриоти, ще дойдете на нашето събрание в Българско. А къде ще бъде то?- [Това] никому няма да бъде известно до оня ден. И така: вие там, събрани 20 или 50 души, [а] ние да дойдем всички при вас от Българско! То и да искаме- не можем; и да можем- не е право така. А не е ли пък още глупаво, както казвате вие и съидейниците, че намирате за добро с няколко души да се съберете тамкашни, дето викате и мене от Българско да гласоподавам. Чудя ви се на умовете и тъй се чудя, както сами се бележите за чудни пред всеки наш член на Централния ни комитет в Българско. Бележите в писмото си с една дума- "гламаво" захващане. А какво по-гламаво от това ви[е] там да се съберете 20-50, нека и 500 души, пък от Българско, дето ще се пролива кръв, викате мен един, та да решаваме работи? Засега не давам глас, защото, както ви казах, приемаме и отговаряме по вишегласие. Засега остава да съобщя, пък вие гледайте по-скоро да се разясните при г-н Данаил Хр. Попов, та с второто ви писмо конечно [окончателно] ще се разберем кои сме наши. Но да си забележите именно кои сте, та, както казвате в писмото си, да знаем какво да правим. Пишете ми още, че "Свобода" умряла и Каравелов отишъл не знам де си? И по причина на неговите луди работи оттеглил се Попович и Д. Ценович. Пишете ни пак за неговите луди работи кои са и имаме ли ги в действие тук, в Българско? Приписвате ни, че уж от него чакаме програма, закони, печат и не знам какво си! С една дума, [че] от него се водя. Отворете си очите хубаво в писмата ни- по кой ред искаме тия работи, па и от кого и да било там от вас? И по одобрението само на Каравелова, Ценова, Райнова, Живкова, Кършовски и от Д. Хр. Попов ли, или по одобрението на тукашното вишегласие, па тогава да се върнат и печатат. Тъй кьорава недейте стъпва и [недейте] да дрънкате...

Левски до кръг дейци във Влашко,
  20.06.1871 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]