Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Преустройство на революционната организация

 

Това окръжие се състои от петнайсет частни [местни] комитети - села, един град и две паланки [Голямоизворския окръжен център с Орхание, Тетевен и Етрополе]. Като излязох да разправя горните бъркотии, присъединих някои селца в едно, дадох им ред, по който да се водят в работата си сами помежду селата, без да има нужда да им се праща на често човек от Ц-т к-т, което може да разкрие работата. А [истина] е, че [работата] се е компрометирала! И така вземах вишегласието от всичките ч. комитети в това окръжие за окръжен център... Пращам Ви и копието, [с което] заповядам на местните комитети, т.е. какво наставление им давам. [Същото нареждам] и на окръжния център, щото извън това [нареждане] да не се върши [нищо], което излага и работника  пред моите очи за наказание.

Така искам да направя по цяло Българско и тогава ще се работи с по-малко разноски, по-скоро, по-сигурно и без грижа, че ще пропадне нещо в неприятелски ръце. [Тогава] каквито мерки и да взема [неприятелят], нашата работа не ще може да се спре...

 

Левски до Д. Хр. Попов и Централния комитет,
16.09.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]