Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Дела трябват, а не думи

 

На всички местни к-ти във Влашко ще им дадете право да съставляват и други местни к., защото има [и други] хора, пък всичките не можете да знаете. И според устава [старите местни комитети] ще ги отправят до ЦК, отгдето вече ще вземат и дават.

Нали ти казах, че повечето хора знаят да се препоръчват, а не правят нищо. Казах ти и за Тома Пантелеев! Видяхме се в Турно, попитах го за книжката превел ли е, той ми каза, че мислел да я даде на Мишайков. Искай книжката и намерете човек да я преведе, нея и другите по-скоро! Па да се плати [за труда им]!

Левски до Л. Каравелов,
27.01.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]