Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Главният център е в Българско

Байо!

,,,Тези се турят [поставят] в работата, защото им казах, че главният център е в Българско. Повечето души мразят [постъпката] на Каравелова, защото напада старите, а другите народности, като слушали това, ползували се. Затова им казах, че му се е рекло вече да не пише ни за стари, ни за млади. Който е крив и пречи на народа ни, ще се явява в ЦК, отдето ще се каже по всичките наши да знаят за това. Така и трябва вече, защото ето намират се хора, [които] като гледат на такива работи, не вземат участие... Усещам и разбрах от много души във Влашко мнението им: ако тая работа се управлява от Българско, то ще бъде работа и ние вземаме участие.

Левски до Киряк Цанков,
27.01.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]