Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Дружна разяснителна работа

Умно да се разполагате [с устава], т.е. комуто не е за даване да го има, то да му се прочете, ако не знае да чете, или ако знае, сам да го прочете, доакто каже, че го е разбрал, и пак да си остане в комитета. Неизбежно е да го има всеки действителен член, от когото се чака по всичко [или повече] работа. Изпраща ви се и по едно окръжно писмо от ЦК, което трябва да се прочете пред всичките членове. Също и устава да го прочете един от членовете пред всички и да го разкаже подробно.

Левски до местни комитети,
лятото на 1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]