Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Трезвеност и изправност в работата

 

Ако някой в пиянство изкаже нещо от тайната, [то] за пръв път [ще] му се напомни, [ако] повтори - ще се отстрани от работата ни.

Ако някой от служещите, като председателя и др., поиска да злоупотреби със служебната [си] власт, за пръв път ще се лиши от служба; [ако] повтори - ще се извади съвсем, като по-напред се подпише за грешката си и я поднесе писмено на комитета. Ако и така не изпълни - ще се накаже със смърт.

 

Из "Нареда [проектоустава] на работниците за освобождение
на българския народ",

наказателен закон, § 6 и 7.

 


[<<]

[начало]

[>>]