Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Строга революционна бдителност

 

С второ [писмо] ще Ви се яви за доходите и разходите на ЦК. Без тоя печат и с подписката отдолу никому няма да вярвате в нищо! Бил вчера работник, а днес, като няма същите бележки, не е истинен. На всеки пратеник от ЦК ще му искате, когато доде, пълномощно според неговите приказания. За да бъдете спокойни и уверени, [че] писмото с печата е истинско, защото има майстори, които могат да направят [всичко] и да стане чудо; ще търсите подписката ми с прорязаната книга под печата. Пък за очи ще подписвам каквото и да е.

 

Левски до местен комитет

 


[<<]

[начало]

[>>]