Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Време за помагане е сега - закъснелите не ще бъдат наши приятели

 

Централният революционен комитет счита за своя длъжност да покани всеки българин, който и дето и да бъде той, да вземе участие в делото. Като има предвид Вас и Вашите всекидневни пожертвования за милия си народ, на който стоите начело измежду другите родолюбци, има смелостта да Ви покани и да Ви помоли да му подадете братската си ръка, [за] да му помогнете, колкото Ви силите допускат, и нравствено, и материално. С това ще дадете пример и на другите ни извън Българско родолюбци да Ви последват и направят същото.

Времето за помагане е сега, подир започване на общото въстание не ще имаме нужда от ничия помощ - вратата за родолюбците ще да се затвори. Останалите и закъснелите не ще бъдат вече наши приятели, не ще да ги е раждала българка, не са хора.

 

Левски до богат българин във Влашко,
06.10.1871 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]