Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Нямате съставен устав за наказване на престъпника със смърт

 

Г-не, препишете съдържанието и на двете писма точно и ги изпратете в Лом на г-на Хр. - Ваш съгражданин, който пък оттам ще ги препише и ще ги изпрати за Пирот и другаде. Приказвали сме, [но] пишете му пак, щото, като се разгледат добре там и другаде, дето е изпратил, да ни забележат чрез Вас кратко какво им хареса [и] какво не. Нека ни пишат чрез Вас, защото е по-сигурно и по-скоро. Дайте си един знак за вземане и даване. Имената и мястото им, където работят те, няма да обаждате на Вашите членове от Влашко, защото мисля, [че] нямате още съставен устав, който да награждава престъпника в същия час със смърт.

 

Левски до Д. Хр. Попов,
лятото на 1871 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]