Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Прегледайте Устава и направете своите бележки по него

 

Както виждаш, и на Вас е, както пишем на Панайота, същото ще пишете от наша страна на Ф. Тотю. Пращаме Ви два закона - единия на Вас и за Ценова [Димитър] в Букурещ. Гледайте хубаво, което не одобрите - туряйте бележки, па и още как. С една дума, каквото намерите за добро да се оттури или притури, бележете накратко и ясно. Като ще бързате да ни ги изпратите, щото Централният комитет по вишегласието на всички членове, а най-вече ще гледа вишегласието в Българско, ще го проводи да се напечата. Другият закон ще изпратите на г-на Каравелова. Задължавате се още, като го прегледате добре Вие в Турну Магуреле, да го изпратите и на Лом, пък от Лом да го изпратят за Пирот и дето познават още. Ще направите по-добре, [ако] същият закон остане при Вас, пък да препишете от него друг по същите наши точки и него да изпратите.

 

Левски до Д. Хр. Попов,
29.09.1871 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]