Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Трябва да се променят имената - станаха известни на мнозина

 

Много сте нападнали кардашлъка [брат] си. За пръв път не [е] трябвало толкоз. Ако ли съвсем се отрича от нашите работи, то е друго. Пък за да си променим имената, то и без тази причина трябва да се променят, защото станаха известни на мнозина из Българско...

За Димитра [Д. Общи] сега не мога Ви каа нищо, с второто си писмо ще Ви кажа за него. Това може [да стане] подир 30-40 дни, докато се сдобия с пари, защото, като се улесня, мисля да дойда да разгледаме и работи, които с писмо мъчно се разглеждат. Димитър го поздравявам братски [и] ако ще да върви с нас, да почака до второто ми писмо.

 

Левски до Данаил Хр. Попов,
20.06.1871 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]