Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Трябва да бързаме - хората няма да ни чакат

Ако някой поканен да вземе участие в народната ни работа се откаже, [то] ще го забележите [заедно] с причината, по която се отказва. Колко черни души имате, които ви пречат в работата, с описание на физиономията им и на каква работа са? Ще ни явите [съобщите] колко юнаци имате готови с оръжие, които всеки ден да са в града ви, та щом станат нужни на Централния комитет, да ги повика... Черногорските войводи в писмото си до Централния комитет ни питат: готови ли сме и в какво? Ако сме готови, то да им назначим деня, в който да се захване [въстанието] в едно и също време. Нашият отговор беше [следният]: "Има да се готвим още малко и ще ви явим [съобщим]." Следователно трябва бързане, защото много [още] не сме приготвени, а хората, като ни гледат мързеливи в работа - няма и да ни чакат.

Левски до плевенци,
23.01.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]

<