Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Още в нищо не сме приготвени за революция

...В същия ден направихме заседание в присъствието на Аслан Д-олу [Левски], който ни представи на разискване горното писмо [в което Л. Каравелов след Арабаконашкото нападение подканя Апостола да вдигне незабавно народа на революция]. След дълго и сериозно размишление върху споменатото писмо нашето мнение беше съвсем противно. Наистина ние не познаваме отблизко причините, които извикват толкова скоро избухването на революцията, обаче ние мислим, че днешните обстоятелства не биха се променили толкова скоро: неприятелят не ще се засили, докато ние бързаме малко-много да се приготвим. Помощта на Сърбия и Черна гора ние разбираме само тогаз, когато са се вплели в бой с неприятеля. В този дух по решение на това събрание написахме до Ц. к-т, ако е възможно, да се отложи поне за една година пламването на революцията. Надяваме се, че и вашите мнения отговарят на нашите. Както и да е, нужно е и вие, които съставлявате един комитет, да пишете до Ц. к-т колкото е възможно по-скоро, което ще се направи от всички местни комитети, за да знае Ц. к-т с какво разполага и да прави по-точно сметките си. По заповед на Ас. Д-олу [Левски] ето по кой начин ще пишете на Ц. к-т и писмото си ще изпратите до нас, за да го препратим заедно с нашите.

След като изявите мненията си за належащата революция, ще дадете още сведения, че правите това със съгласието на толкова и толкова села, с по толкоз юнаци, които [могат] да носят оръжие, и колко села са посветени в работата си, и колко не са, и в колко села малцина са събудени, а има надежда в малко време да се раздвижат всички и да подадат ръка за работа според както ни води уставът. И според наставленията на Аслан Д-олу и най-изветрелият човек не би повярвал, че е възможно да успее таквоз бързо движение, когато ние още в нищо не сме приготвени...

Това ще направите по заповед на Аслан Д-олу.

Окръжният център в Стара Загора до комитета в Сливен,
22.11.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]