Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Без революция сме загубени во веки веков

Според препоръката на изпратените ни хора гледайте да работите по-скоро, защото усилва [своята дейност] и турският комитет "Млада Турция". А по-близо е да захванат черногорци [и] сърби с турците бой. Черногорските юнаци ни питат в писмата [да им кажем] в какво сме готови, та да им назначим и деня, в който да се почне [боят] в едно и също време. Нашият отговор беше следният: "Братя, още в малко има да се приготвим и ще ви явим." Следователно трябва бързане, защото в много [още] не сме приготвени, а хората, като ни гледат, че работим мързеливо, няма да ни чакат...

Предвижда се, че [черногорците] ще ни преварят наедно със сърбите, [но] едно е само, което спира черногорците, [та] да не подават още ръка, [за] да захванат наедно със сръбското правителство. Защото тяхната и наша цел е една - народно управление, което и те тайно са предначертали. Но както и да е, няма да ни чакат за дълго време да се мъдрим в работата си. И ако се захванеше от която и да е страна бой с турците, пък ние неприготвени в нищо? Затова Централният комитет е невинен, защото каквото е виждал и чувал, предизвестявал е всичките местни комитети. Ако ли пък ни преварят горните, за които казахме, и се захване бой с турците, то [това] ще е за нас честита случка и време за неизпущане. В такъв случай Централният комитет ще употреби всичките си сили по-скоро да даде ред [заповед] на всички местни комитети за революция, защото инак сме изгубени во веки веков...

Левски до комитета в Карлово,
16.01.1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]