Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Нужни са пари и военни водачи

Байовци!

Народът ни е твърде добре подготвен духом, [но] членовете на тази свята работа едвам посрещат разноските за нещо повече!... Трябва твърде дълго време. Моето мнение, според аз както ценя работата и гледам пред очи, е: по-скоро да се тури в ред работата, за която пиша на К[аравело]ва [да се приемат ученици във военното училище в Белград]. Гледайте, братя, и постарайте се дано се тури това първо и най-свято нещо в работа. Докато се наредим и подготвим вътре, нека се приготвят и главни водачи, които ще дадат ред отначало на работата... Инак сме нищо и никакво!

Левски до Централния комитет в Букурещ,
25.07.1872 г.

С всичките си сили да се трудите за събиране на пари! Бързайте, защото там стои всичката ни работа.

Левски до сливенци,
лятото на 1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]