Свята и чиста република - Васил Левски - Писма и документи


 

Небходими са бойни припаси

Моля Ви да задължите Панова или Ячу... да ми вземат за пушката, която купих, те знаят, още 500 фишека и машината, която щеше да ми направи французинът, да си пълня сам фишеците. [Пратете ми] и петстотин празни фишеци, но да Ви каже как се пълнят, па пишете ми ясно да мога да се разбера. Питайте французина за тия фишеци, не може ли да се набави евзата [капсулата], която пали? Защото не е капза, а цялото дъно [e] намазано с такъв огън и дето и да се случи, т.е. на която и страна да се обърне фишекът, иглата като удари, пали се. Та ако може да се достави такъв материал, да се туря пак в изгърмените фишеци от същия огън...

Левски до Л. Каравелов,
лятото на 1872 г.

 


[<<]

[начало]

[>>]