Свята и чиста република

Васил Левски - Писма и документи


обновена 17.02.2014 г.

I. Демократска република

1. Днешният век е век на свободата
2. Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република
3. Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република"
4. Ние гоним царя и неговите закони
5. За враговете на демокрацията и републиката - смърт

II. Велик патриот

1. Аз съм посветил себе си на отечеството си: да му служа до смърт и да работя по народната воля
2. Трябва да се жертвува всичко, па и себе си
3. Чисто народният човек се бори, докато може..., ако не сполучи..., трябва да умре в народната си работа
4. Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си
5. Народната работа стои над всичко
6. Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен
7. Братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност
8. За честните хора такава смърт

III. За революцията

1. Повечето са съгласни да излязат с чети
2. Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си
3. Размислете зряло, че работата ни не е само по Балкана, но революция на място
4. Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме
5. Играем с живота на 7 милиона българи - трябва зряло да се постъпва
6. Които искат да умрат за Отечеството си, да бъдат готови
7. Размислете хубаво, че доста сме се лъгали
8. Оръжие, оръжие и пак оръжие
9. За революцията е необходимо оръжие
10. Небходими са бойни припаси
11. От днес работата ще ни е да търсим пари
12. Пари, пари!
13. Нужни са пари и военни водачи
14. Докато постигнем целта си, ще отидат и невинни хорица
15. Без революция сме загубени во веки веков
16. Още в нищо не сме приготвени за революция
17. И все пак сватбата е близо

IV. Организация и дисциплина

1. Трябва да бързаме - хората няма да ни чакат
2. Не се показвайте пред вънкашните ни братя страхливци
3. Никой да не се повежда сляпо в работата
4. Вършете всичко според устава
5. Дружна разяснителна работа
6. Не бива да се дава подкрепа на глупци
7. Главният център е в Българско
8. Дела трябват, а не думи
9. Димитър Общи руши единството и дисциплината
10. Има и други честни юнаци
11. Трябва да се променят имената - станаха известни на мнозина
12. Прегледайте Устава и направете своите бележки по него
13. Нямате съставен устав за наказване на престъпника със смърт
14. Време за помагане е сега - закъснелите не ще бъдат наши приятели
15. Трябва да се съобразите със закона
16. Строга революционна бдителност
17. Бързата работа ялова излиза
18. За рушителите на революционната дисциплина няма място в организацията
19. Трезвеност и изправност в работата

V. Демократически централизъм

1. Преустройство на революционната организация
2. Централният комитет свързва цяло Българско в няколко окръжни центъра
3. Вие сте вече окръжен център - работата ще тръгне по-бързо и умно
4. От едно място трябва да се свири

VI. Силата на вишегласието

1. Ти ли трябва да вървиш с вишегласието, или милиони хора - след една глава?
2. Вишегласието трябва да се гледа в самото място. Кажете вие, па сме готови да кажем и ние из едно гърло с по-многото гласове

VII. Увереност в силите на народа и бдителност

VIII. Качества на народния деец

IX. Критика, самокритика и скромност

X. Против чорбаджиите и народните врагове

XI. Строга отчетност

Къкринско ханче

[ Музей Васил Левски Карлово ] [ levskihistory.hit.bg ] [ Георги Данчов - Зографина, Виртуална галерия ] [ Личен бележник на В.Левски ] [ rodolubec.hit.bg ]
[ Васил Левски (Wikipedia) ] [ Васил Левски - 140 години жива идея за Свобода ]

 


webmaster at vasil-levski dot org

.