Свята и чиста република

Васил Левски - Писма и документи


обновена 06.02.2017 г.

I. Демократска република

1. Днешният век е век на свободата
2. Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република
3. Ще имаме едно знаме, на което ще пише: "Свята и чиста република"
4. Ние гоним царя и неговите закони
5. За враговете на демокрацията и републиката - смърт

II. Велик патриот

1. Аз съм посветил себе си на отечеството си: да му служа до смърт и да работя по народната воля
2. Трябва да се жертвува всичко, па и себе си
3. Чисто народният човек се бори, докато може..., ако не сполучи..., трябва да умре в народната си работа
4. Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си
5. Народната работа стои над всичко
6. Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен
7. Братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност
8. За честните хора такава смърт

III. За революцията

1. Повечето са съгласни да излязат с чети
2. Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си
3. Размислете зряло, че работата ни не е само по Балкана, но революция на място
4. Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме
5. Играем с живота на 7 милиона българи - трябва зряло да се постъпва
6. Които искат да умрат за Отечеството си, да бъдат готови
7. Размислете хубаво, че доста сме се лъгали
8. Оръжие, оръжие и пак оръжие
9. За революцията е необходимо оръжие
10. Небходими са бойни припаси
11. От днес работата ще ни е да търсим пари
12. Пари, пари!
13. Нужни са пари и военни водачи
14. Докато постигнем целта си, ще отидат и невинни хорица
15. Без революция сме загубени во веки веков
16. Още в нищо не сме приготвени за революция
17. И все пак сватбата е близо

IV. Организация и дисциплина

1. Трябва да бързаме - хората няма да ни чакат
2. Не се показвайте пред вънкашните ни братя страхливци
3. Никой да не се повежда сляпо в работата
4. Вършете всичко според устава
5. Дружна разяснителна работа
6. Не бива да се дава подкрепа на глупци
7. Главният център е в Българско
8. Дела трябват, а не думи
9. Димитър Общи руши единството и дисциплината
10. Има и други честни юнаци
11. Трябва да се променят имената - станаха известни на мнозина
12. Прегледайте Устава и направете своите бележки по него
13. Нямате съставен устав за наказване на престъпника със смърт
14. Време за помагане е сега - закъснелите не ще бъдат наши приятели
15. Трябва да се съобразите със закона
16. Строга революционна бдителност
17. Бързата работа ялова излиза
18. За рушителите на революционната дисциплина няма място в организацията
19. Трезвеност и изправност в работата

V. Демократически централизъм

1. Преустройство на революционната организация
2. Централният комитет свързва цяло Българско в няколко окръжни центъра
3. Вие сте вече окръжен център - работата ще тръгне по-бързо и умно
4. От едно място трябва да се свири

VI. Силата на вишегласието

1. Ти ли трябва да вървиш с вишегласието, или милиони хора - след една глава?
2. Вишегласието трябва да се гледа в самото място. Кажете вие, па сме готови да кажем и ние из едно гърло с по-многото гласове
3. Както речат повечето игроводи, така ще играем
4. С всички сили работя за решенията на вишегласието
5. Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско, както се е одобрило от вишегласието
6. Всички зависят от вишегласието

VII. Увереност в силите на народа и бдителност

1. Всичко се състои в нашите задружни сили
2. От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи
3. Времето е в нас и ние сме във времето
4. Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си
5. Пророкувам предателство. Ако отричате, аз ще ви покажа предателя

VIII. Качества на народния деец

IX. Критика, самокритика и скромност

X. Против чорбаджиите и народните врагове

XI. Строга отчетност

Къкринско ханче

[ Музей Васил Левски Карлово ] [ levskihistory.hit.bg ] [ Георги Данчов - Зографина, Виртуална галерия ] [ Личен бележник на В.Левски ] [ rodolubec.hit.bg ]
[ Васил Левски (Wikipedia) ] [ Васил Левски - 140 години жива идея за Свобода ]

 


webmaster at vasil-levski dot org

.